Fjällräddningen är en organisation som sträcker sig genom fjällregionen från Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Fjällräddarna Riksorganisation SVEFRO är en organisation som verkar för medlemmarna i Fjällräddningen

Fakta/ Fjällräddningen

  • Det finns ungefär 400 fjällräddare, fördelade över ett 30-tal enheter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna.
  • Alla fjällräddare är natur- och skotervana. De måste vara mellan 18 och 65 år och permanent boende på den ort deras enhet utgår från.
  • Fjällräddare har så kallad färdselrätt, vilket innebär att de får köra skoter i områden där det normalt är förbjudet.
  • Alla fjällräddare genomgår en grundutbildning hos polisen där de bland annat får lära sig grunderna i terräng-, snö- och lavinkunskap, radiokommunikation, första hjälpen och navigation.
Nyheter

2016-10-24

SVEFRO har deltagit i ICAR i Bulgarien i oktober och har representerats av Ordf. Rickard Svedjesten och sekr. Peter Karlsson.
ICAR ( International Congress of Alpine Rescue) är en kongress som hålls varje år, för att utbyta erfarenheter med andra länder med Fjällräddning.

Samarbetspartners SVEFRO