Fjällräddningen är en organisation som sträcker sig genom fjällregionen från Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Fjällräddarnas Riksorganisation, SVEFRO är en organisation som verkar för medlemmarna i Fjällräddningen.

Representanter från Sverige och SVEFRO har deltagit på ICAR International.18-21/10 i Soldeu Andorra. Eventet är en samlingsplats för all världens fjällräddare att utbyta erfarenheter lära nya effektivare metoder. se info filmen härunder.