Hit kommer en bättre blankett i vilken stund som helst när vi får den från polisen-

Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. 

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det ibland vara svårt att fylla i blanketten. Prova då en annan webbläsare.