Här finns rapporter och återkoppling från både Polisen och SVEFROs arbete