Fjällräddarföreningen i Jämtland/Härjedalen erbjuder arrangörer av evenemang en lösning på kravet/behovet att klara eventuella persontransporter till närmaste ambulans. Förutsättningen för denna lösning är att det finns en säkerhetsplan enligt (MSB) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regelverk.  se pdf nedan. Det krävs också en vårdgivare som har vårdgivareansvaret för eventet innan Fjällräddarföreningen tar på sig uppdrag. 

 För mera information och offert kontakta J/H-Fjällräddarförening-
Oversikt eventstruktur jpg