Civila fjällräddarhundar

Som fjällräddare kan du använda din egen hund vid fjällräddningsuppdrag om Polisen bedömer att den är lämplig.

Civila fjällräddarhundar och förare rekryteras av polismyndigheten i respektive län. De prövas och godkänns enligt Rikspolisstyrelsens prövningsordning, som reglerar vad hundarna ska kunna, och ska sedan löpande delta i fortbildning och övningar. Föraren och hunden betraktas som ett ekipage som hör ihop.

Krav på civila fjällräddarhundar och förare:
  • Förare och hund ska ingå i en fjällräddningsgrupp.
  • Föraren ska bära fjällräddaruniform.
  • Hunden ska vara försäkrad och C-kontrakterad.
  • Ekipaget ska delta och godkänns i Polisens obligatoriska utbildningar och övningar, bland annat i lavinsök och eftersök av människor i fjällen.

Svenska Fjällräddares Riksorganisation

Kontakt

Ordförande:
Rickard Svedjesten
070- 519 10 85
info@fjallraddningen.se
Hanabacken 940,845 72 OVIKEN