Fakta Fjällräddningen

  • Det finns ungefär 400 fjällräddare, fördelade över ett 30-tal enheter.
  • Alla fjällräddare är natur- och skotervana. De måste vara mellan 18 och 65 år och permanent boende på den ort deras enhet utgår från.
  • Fjällräddare har så kallad färdselrätt, vilket innebär att de får köra skoter i områden där det normalt är förbjudet.
  • Alla fjällräddare genomgår en grundutbildning samt årliga övningar sommar & vinter hos polisen där de bland annat får lära sig och träna i terräng-, snö- och lavinkunskap, radiokommunikation, första hjälpen och navigation.
  • Polisen ansvarar för alla räddningsinsatser i fjällvärlden. 
  • Till sin hjälp har de Fjällräddningen som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av polisen.
  • När fjällräddarna skickas ut på uppdrag arbetar de under ledning av en räddningsledare från polisen och en insatsledare från fjällräddningen.
  • För att söka för att bli Fjällräddare krävs god färdselsvana i fjäll och terräng. Boende samt god lokalkännedom inom det område man söker.
  • Söker gör man till den lokala fjällräddningssamordnaren inom polisen.  

Nationell samordning

Polisen står för den nationella samordningen av fjällräddarna och ansvarar för att utbildning och utrustning är densamma i hela landet. I varje län med fjällområden finns det lokala fjällräddarsamordnare.

Räddningsledare i de delar av landet som inte har fjällräddare kan begära hjälp vid behov, till exempel vid en allvarlig snöstorm i södra Sverige.

Många specialkompetenser

Förutom de vanliga fjällräddarna finns även så kallade alpina fjällräddare stationerade i Kiruna och Östersund. De är specialiserade på att arbeta vid branta stup och klippor. Många av deras räddningar utförs med vinsch från en polishelikopter.

En annan specialkompetens bland fjällräddarna är den enhet som utför räddningsuppdrag i grottor. Det finns  grotträddare i Jämtland och Västerbotten.

I flera av fjällräddargrupperna finns det även hundar som specialtränats och godkänts av polisen för att söka efter människor i laviner och fjällterräng. Varje fjällräddarhund leds av en hundförare.

Samverkan med andra

Fjällräddarna samarbetar med flera myndigheter och organisationer, till exempel Försvaret, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, Länsstyrelserna, Räddningstjänsten, Turistorganisationer, Liftanläggningarnas branschorganisation samt fjällräddarnas internationella motsvarigheter.

Organisation

Organisation

Svenska Fjällräddares Riksorganisation

Kontakt

Ordförande:
Rickard Svedjesten
070- 519 10 85
info@fjallraddningen.se
Hanabacken 940,845 72 OVIKEN