Jämtland och Härjedalens Fjällräddare

I Jämtland och Härjedalen finns det tio fjällräddningsenheter och två special grupper, alpina och grotträddningsgruppen. Alpina gruppen utgår från Östersund och Grottgruppen finns i Frostviken. Vi är 175 Fjällräddare i Jämtland och Härjedalen, varav nio är kvinnor och av dessa är tre stycken hundförare. Vi har ca 100 uppdrag per år, varav ca 50 är på barmarkssäsongen.

Uppdragen varierar från rena räddningsinsatser med människor i en överlevnadssituation till lättare skador men som har till följd att man ej för egen maskin kan ta sig fram.

Fjällräddningen är ett frivilligt uppdrag där den enskilde Fjällräddaren förutsetts hålla med adekvat skoter för ändamålet, samt kälke, bil med släp. Vi övar två gånger per år i snitt samt att många enheter gör gemensamma rekognoseringsturer varje år.

Vi är även polisen behjälpliga vid patrullering med lokalkännedom. Viss patrullering förekommer också under vinterns storhelger då det är många människor ute i våra områden.

Som fjällräddare i dag måste man vara beredd på att göra insatser i stort sett hela landet där behovet finns, samverkan med den norska motsvarigheten utvecklas kontinuerligt.

Vi är ofta anlitade i olika tävlings evenemang i väglöst land för att vi med vår utrustning både är tränade och har utrusning för att ge första hjälpen och transportera en skadad person i terräng. För mer info se J/H Tävlingsevent-assistans nedan.


Svenska Fjällräddares Riksorganisation

Kontakt

Ordförande:
Rickard Svedjesten
070- 519 10 85
info@fjallraddningen.se
Hanabacken 940,845 72 OVIKEN